O NÁS

Firma Jaroslav Kladiva byla založena roku 1990. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti (16 let před rokem 1990) v oboru služeb, na které se firma orientuje: 

Seznam činností:

  • čištění nádrží na ropné a chem. látky
  • čištění jímek a lapolů
  • revize nádrží a jímek
  • nakládání, likvidace s nebezpečnými odpady
  • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady – sběr, výkup, přeprava a zajištění odstranění odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., příslušných prováděcích vyhlášek a mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí – ADR.
  • Čištění nádrží na ropné a chemické látky, čištění jímek a lapolů, revize nádrží a jímek (defektoskopické kontroly technického stavu nádrží), opravy a úpravy nádrží a potrubních systémů, likvidace nádrží
  • Servis a revize – kompletní servis objektů, včetně příslušenství, určených ke skladování nebo přepravu ropných látek. Revizní zkoušky (defektoskopie, ověření těsnosti), včetně vydání příslušných dokladů o jejich provedení a výsledcích dle platné legislativy ČR.
  • Komplexní likvidace technologií ropných úložišť – zajištění komplexní likvidace technologií, včetně příslušenství, rozřezáním vyčištěných nadrží, potrubí a konstrukcí. Zajištění likvidace železného šrotu.
  • Vodohospodářské úpravy nádrží na ropné látky – montáž nepropustných ocelových šachet, rekuperace par, dělení a vložkování nádrží, atd